znak obce Tvrdkov

okres Bruntál - Moravskoslezský kraj - Česká republika

 

kontaktní adresa: Obecní úřad  Tvrdkov, 793 44 Horní Město, tel.: +420 554 291 015, email :  tvrdkov@oku-br.cz

Vítáme Vás na informačních stránkách obce Tvrdkov


INFORMAČNÍ CENTRUM

INFORMAČNÍ CENTRAMěsta, obce on-line


Svaz měst a obcí ČR


vyhledávač " SEZNAM "


vyhledávač " ATLAS "


vyhledávač " LUPA "


vyhledávač " NAJDI TO "


HISTORIE A SOUČASNOST OBCE

  


Tvrdkov: Obec vystupuje ve 14.století nejprve r.1349 pod českým názvem Tvrdkov. Jméno je odvozeno od osobního Tvrdek. Německé Pürkau bylo zřejmě zkomoleninou českého jména. Do roku 1768 byla v obci dřevěná zvonice, márnice a hřbitov. Okolo hřbitova byly vzrostlé lípy dosvědčující dřívější český původ obce. Datum jejich vysazení koresponduje údajně s rokem odlití prvního zvonu 1601. V Tvrdkově mělo převahu zemědělství, kde na poměrně chudé a málo výnosné půdě se pěstovalo žito, oves a len. V roce 1768 byla započata (z prostředků místních občanů a majetného rychtáře Augustina Linke) výstavba kostela. Ukončena byla v roce 1776. Kostel () byl zasvěcen Svatému Antonínu Paduánskému. V blízkosti kostela je  socha () P. Marie Immaculaty, která je od roku 1963 zapsána v seznamu státních kulturních památek. V průběhu první světové války byly z kostela odebrány zvony a svícny na výrobu válečné výzbroje. Nové zvony byly pořízeny až roku 1924, kdy jeden z nejmajetnějších sedláků Franz Langer věnoval na celkovou úhradu 14.000 Kč částku 10.000 Kč. Vysvěceny byly 3.8.1924. V obci byla dědičná rychta, která stála v prostoru dnešního obchodu potravin a rodinných domků Okal. Byla postupně zbourána v letech 1964-1974, když již před tím byla provedena demolice větrného zařízení používaného na rychtě k pohonu strojů. Tento celokovový větřák byl spolu s kostelem dominantou obce. Náves před rokem 1945 vypadala takto ().

.   

Ruda: První zmínka o obci je z roku 1348, vždy je uváděna pod českým názvem Ruda. Jedná se o starou hornickou osadu, jejíž založení se předpokládá se vznikem důlních podniků v okolí Uničova z počátku 13.století. Je spolu s Rešovem uváděna jako nejstarší ves na Rýmařovsku vůbec. Obec Ruda dostává v roce 1597 přívlastek “železná” a oficiální název o vkladu v Zemských deskách města Uničova zní ”Ruda Železná”. V Rudě převládalo v průběhu 16.století hornictví, na jeho počátku to byla těžba drahých kovů – zlata a stříbra, v druhé polovině pak železné rudy. Rozšířena zde byla těžba dřeva nezbytného pro zdejší a okolní doly. V pečeti obce byla dvě zkřížená hornická kladívka ve štítu, nad kterým je stojící boží beránek. Až do roku 1758 byla v Rudě  pouze zvonička, jejíž zvon měl letopočet 1583. Na místě  dnešního kostela byla do roku 1755 zahrada. Výstavbě  kostela předcházela následující událost:
V roce 1755 jel Ferdinand Gröschelsberger, královský rychtář města Uničova, lesem k rudskému mlýnu, nacházejícímu se pod Rešovskými vodopády. Cestou se jim splašili koně a vůz se sesul do rokliny. Pan rychtář, velký ctitel P.M.Sněžné, si v tomto neštěstí předsevzal vystavět k její poctě kostel v Rudě..

S výstavbou se započalo v r.1755 a celá stavba byla dokončena 1758. Dne 1.3.1765 umírá zakladatel kostela, když ještě před svou smrtí začal v r. 1760 s budováním křížové cesty ()se 14ti sousošími. Tato unikátní stavba je také zapsána do seznamu státních kulturních památek.
První obecná škola je uváděna v roce 1853. Začátkem května roku 1901 je zahájena výstavba nové
školy. (stojící doposud).

  

Mirotínek: První zmínka o Mirotínku je z roku 1381. Název je odvozen od osobního jména Měrota. O českém osídlení svědčí některá jména ještě z roku 1517 jako např.: Mikoláš Fojt, Jura Vávra, Jan Bláha, Matěj Šidlo, Jan a Bartoň Maršovi. Vznik našich tří obcí je se vší pravděpodobností přímo spjat s panstvím šumvaldským. Šumvald, původně zvaný "Čisté slémě", stal se ve 13.století sídlem jedné z větví mocného feudálního rodu Bludoviců. K jejich majetku náležely v té době na Rýmařovsku vsi Ruda, Měrotín, Tvrdkov a Markov. Poslední z uvedených vsí panství šumvaldského, Markov, zanikla někdy před rokem 1553. Jméno Marková se udrželo v názvu potoka a lesa pod Rudou severním směrem na Mirotínek.
Obec neměla vlastní kostel a od r. 1784 je začleněna do tvrdkovské farnosti. Byla a dosud je zde pouze
zvonička.() Je umístěna uprostřed obce v těsné blízkosti pozůstatků někdejší dědiční rychty. Její zvon nese rok odlití 1743, jinak o její existenci nejsou dochovány žádné písemnosti. Zdejší hřbitov byl založen pravděpodobně v roce 1926. Výstavba jednotřídní školy, stojící uprostřed obce se datuje k roku 1816, rozšířena pak byla roce 1852. V roce 1905 navštěvovalo školu 56 dětí.
Na jihovýchodní straně obce směrem ke Tvrdkovu, v nadmořské výšce 610 m, se nacházejí tzv. “Polské kameny” symbolizující smrt zde padlých a pohřbených polských vojáků v době švédské války v 17.století.Obec měla v pečeti tři lilie ve štítu. Až do roku 1877 byl Mirotínek začleněn v politickém okrese Litovel a soudním okrese Uničov. V témže roce se stává součástí okresu Rýmařov.

 

  Od 1.11.2001 jste naším

NAHORU  

   návštěvníkem

©2001 OÚ Tvrdkov                                   Webmaster: lacin@cmail.cz